چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه دلبستگی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 

نظریه ی دلبستگی از فعالیت های محققان مشهور و در ابتدا توسط جان بالبی و مری اینثورث و بعداً توسط مری مین  شکل گرفت. مطابق با نظر اینثورث  (1963)، یک بنیاد ایمن آن است که کودک بتواند در پناه آن دنیا را کاوش کند و این عقیده هنوز به عنوان اصل اساسی نظریه دلبستگی باقی مانده است. بالبی در پی آن، دلبستگی را به عنوان یک رابطه ی منحصر به فرد بین کودک و مراقبش توصیف کرد که پایه و بنیانی است برای تحول سالم در مراحل بعدی. بالبی نظریه دلبستگی را به صورت پاسخی زیستی (وراثتی) و سیستم رفتاری مناسب، به منظور فراهم کردن رضایتمندی برای نیازهای اولیه انسان، توصیف کرد (فلاهرتی و سدلر ، 2010). در حقیقت، دلبستگی یک پیوند عاطفی قوی است که بین نوزاد و مراقبش به وجود می آید و تأمین کننده ی نیاز نوزاد به امنیت است. در طول نیمه ی دوم سال اول زندگی، نوزاد به افراد آشنا دلبسته می شود، افرادی که به نیازهایش برای تحریک و مراقبت جسمانی، پاسخ داده اند (ترزی و آلتین ، 2010).

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری دلبستگی

تعریف عملیاتی دلبستگی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد نظریه دلبستگی

 تعريف دلبستگي 
 اهميت دلبستگي 
 ديدگاه دلبستگي 
 نظريه هاي دلبستگي 
 ساليوان و مدل بين فرد 
نظريه كردار شناسي 
نظريه هورناي 
نظريه روانشانسي انفرادي آدلر 
نظريه يادگيري اجتماعي 
عزت نفس و دلبستگي 
رابطه دلبستگي و انواع اختلالات اضطرابي 
رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص 
اختلال هاي اضطرابي 
رفتارهاي ضد اجتماعي 
افسردگي 
مداخله 
پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی