پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

دکتر سرلک و فراتی

11 فایل پاورپوینت قابل ویرایش برای هر فصل جداگانه

مناسب اساتید و ارائه و کنفرانس دانشجویان